Koninklijke Cine Club Waregem : in het kort KCCW
opgericht op 12 december 1959
Website :                                            www.cineclubwaregem.be
Vergaderingen :                                   ieder eerste donderdag van de maand (zie ook activiteiten)
Lokaal :                                              Oranjezaal Cultureel Centrum 'De Schakel' - Schakelweg 9 - 8790 WAREGEM
Clubblad :                                           digitale uitgaven van Video Contact (3 maandelijks)
Briefwisseling :                                    te richten aan secretariaat
Lid worden :                                        mail te richten aan secretariaat
Bankrekening :                                    IBAN BE04 7384 2545 2631 - BIC KREDBEBB


De vereniging werd opgericht op 12 december 1959 onder de naam Cine Club Waregem. In 2009 werd de naam 'Koninklijk' toegevoegd.

De clubbijeenkomsten 
Iedere eerste donderdag van de maand, behalve op feestdag (volgende donderdag dan) komen we samen in het clublokaal om over onze hobby te spreken. Wij brengen onze eigen gecreëerde filmpjes mee om te tonen en te bespreken. In een gezellige sfeer worden de goede ideeën uiteengezet en kan de cineast leren hoe hij zijn filmpjes nog kan verbeteren. 
Soms wordt een gastspreker uitgenodigd die ons iets bijleert over een heel specifiek thema (filmtaal, muziek bij de film, titels, enz.)
Leden kunnen ook deelnemen aan cursussen over film en alles wat daarmee te maken heeft.
Ook technische onderwerpen komen aan bod. De club stelt montageapparatuur, micro, enz. graag ter beschikking van de leden.
Een bijeenkomst is een 'open deur' gebeuren. Iedereen is welkom.